Emerson

LiebertHirossHPM (

 

 Климатичните устройства Liebert Hiross HPM  представляват въздушни охладители от шкафов тип. Те могат да бъдат оборудвани с вентилатори с електронно управление(EC) и могат да имат различни варианти за насочване на въздушния поток: Downflow– с нагнетяване на въздуха под повдигнат под, Upflow- горно издухване и Displacement – стелящ тип.

Устройствата LiebertHirossHPMса оборудвани сiCOMконтролери, които имат вградена система за комуникация с Интернет и два типа графичен дисплеи, които се предлагат като опции. LiebertHirossHPMкомбинира различни системи за охлаждане, за да получи идеалните решения, подходящи за инфраструктури от всякакъв вид:

•   Непосредствено охлаждане:  предлагат се с компресори CopelandDigitalScroll™с въздушно или водно охлаждане.

•   Водно охлаждане:за използване сLiebertHirossHPCЧилърна система.

•   Dual-Fluid( с две охлаждащи среди): позволява да се съчетаят ниски експлоатационни разходи с пълна надеждност. В нормален режим работи с водно охлаждане катогарантира “business-continuity”(непрекъснатост на процесите), благодарение на резервните процесори, които се включват няколко секунди след отказ на централизирания блок.

•   Freecooling(свободно охлаждане): потребява енергия само при нужда. Като работи 365 дни в годината, тази система използва ниските зимни температури за да охлажда помещенията без помоща на компресор.

                                

                                         LIEBERT HPS (6kW-14kW)   

 

                            

                              

HPS е нова високотехнологична серия от климатични сплит системи, к

оято е разработена с цел да осигури подходящи климатични условия в технологични помещ

ения и по специално малки телекомуникационни и сървърни стаи. Ефективноста на устройствата от тази серия се дължи на подходящото отвеждане на охладения въздух от тип displacement и на възможноста за freecooling  режим. Вътрешните тела се инсталират на тавана на помещението и отвеждат охладения въздух право надолу, към входящите отвори на комуникационните шкафове и поемат обратно топлия въздух отделен от апаратурата чрез естествена конвекция. По този начин се осигурява ефективно охлаждане на оборудването без наличие на топли зони. Климатичните устройства от тази серия се характеризират с висока надеждност при непрекъснат режим на работа. Те имат осигурена възможност за аварийно захранване от източник с напрежение 48V, което ги прави изключително подходящи за охлаждане на телекомуникационно оборудване захранвано от същия източник.

 

LIEBERT Himod ( 4kW-80kW )

 

Устройствата от серия Himod са разработени за комплексно климатизиране на компютърни, телекомуникационни помещения и центрове за съхранение и възстановяване на данни, където се поставят изключително високи изисквания по отношение на надеждността и прецизното подържане на температура и влажност. Високата ефективност на тези модели се дължи на използваните високотехнологични компоненти, като роторни вентилатори, scroll компресори и оптимизирани схеми на охлаждане. По отношение на отвеждане на охладения въздух са разработени три основни схеми – с „долно” отвеждане, с „горно” отвеждане и displacement, което ги прави гъвкави решения при използването във всякакви помещения. Климатичните тела от тази серия могат да бъдат конфигурирани за работа на принципа на директното изпарение, охладена вода, freecooling и dual fluid. Други техни предимства са компактния размер, лесното и удобно обслужване и ниските нива на отделян шум. С големия диапазон от охладителни мощности, опционалните нагреватели, овлажнители и филтри, възможността за включане в интегрирана комуникационна система за мониторинг и контрол, Himod климатичните модули са неразделна част от съвременните системи за строг контрол в областа на компютърните мрежи и телекомуникациите.

 

 

LIEBERT Hiwall TD ( 6kW-14kW )

Устройствата от серия Hiwall TD са разработени за комплексно климатизиране на телекомуникационни помещения , където се поставят изключително високи изисквания по отношение на надеждността и прецизното подържане на температурата. Високата ефективност на тези модели се дължи на използваните високотехнологични компоненти, като роторни вентилатори, scroll компресори и оптимизирани схеми на охлаждане. По отношение на отвеждане на охладеня въздух е разработена една основна схема с „долно” отвеждане. Климатичните тела от тази серия са базирани на принципа на директно изпарение, но са пригодени и за използване във Free Cooling режим. Други техни предимства са компактния размер, лесното и удобно обслужване и ниските нива на отделян шум.

Климатичните устройства от тази серия се характеризират с висока надеждност при непрекъснат режим на работа. Те имат осигурена възможност за аварийно захранване от източник с напрежение 48V, което ги прави изключително подходящи за охлаждане на телекомуникационно оборудване захранвано от същия източник.

 

Свържете се с нас
Copyright © 2019 Top Systems™. | Design by:  
гр.София, НПЗ Хаджи Димитър ул.Филип Тотю 2
+359 2 9200 205
+359 885 821 260