0885 821 260 info@topsystem-bg.com
В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Вентилация в цялата къща или апартамент? Възможно и необходимо ли е това?

Новите жилища са изградени така, че всички отварящи се части, през които е възможно да мине въздух, врати и прозорци, са плътно затворени с цел икономия на енергия, но това може да окаже негативно въздействие върху здравословния климат в дома.
Въздухът в дома би могъл да е до 10 пъти по-замърсен от външния въздух. Микробните, замърсители като мухъл, домашни любимци и цветен прашец, заедно с химикали като радон и летливи органични съединения (ЛОС), създават токсична среда в дома ви. Доказано е, че натрупването на замърсители във въздуха води до алергии, астма и много други здравословни проблеми. В таблицата по- долу може да видите замърсителите на домашния въздух и последствията от тях:
За борбата с последствията от лошата вентилация са проведени множество проучвания от различни организации ,научни, правителствени и независими експерти и резултатите са наистина интересни. Днес домовете ни са изключително енергоефективни с минимални загуби спрямо миналото, но същевременно са станали и по-нездравословни поради застоялия въздух. Затова в редица европейски страни все повече се залага частична или пълна вентилация на целия дом. Разбира се, проблемът със замърсеността на въздуха може да бъде решен и с често отваряне на прозорците за 10-15 минути проветрение, но от това произтичат сериозно топлинни загуби...
Стига да решите да осигурявате свеж въздух в дома си има достатъчно начини за осъществяване на този процес. Разработени са редица иновативни решения за частична вентилация или пък за изграждане на системи за цели къщи.
Разгледайте системите за вентилация и свеж въздух:

Изхвърляне на отработен въздух

Този тип системи осъществяват само извличане на въздуха от затворени помещения, докато за влизане на пресен такъв се разчита на въздушна инфилтрация, състояща се в преминаване на въздух през отваряемите конструкции на сградата или чрез специално направени компенсационни отвори. Обикновено такъв тип системи намират най - често приложение при отстраняване на въздуха от помещенията, в които има големи количества влага и замърсители, най-често генерирани в кухни, бани и може би мокри помещения.

Подаване на свеж въздух.

Вентилационните системи за подаване на свеж въздух включват използването на вентилатор, с който директно се подава външния въздух в дома, докато мръсния въздух се очаква да излезе от дома през недобре уплътнени отваряеми части(врати и прозорци), вентилационни тръби и или допълнително направени компенсационни отвори. Системата намира приложение за подаване на свеж въздух в една или повече стаи в дома, там където най-често пребивават обитателите.
Балансирани системи
Балансираните вентилационни системи, ако са правилно проектирани и инсталирани, предлагат равномерно подаване на свеж въздух и изхвърляне на мръсен като се избягва получаване на надналягане или подналягане в помещенията. Вместо това, те вкарват и изкарват приблизително равни количества пресен от външния въздух и замърсен въздух от вътре.
Енергийно- ефективни балансирани системи
Този тип системи, освен че поддържат балансирано подаване на пресен въздух и отвеждане на мръсния, те притежават допълнителни системи, които минимизират загубата на енергия. Те намаляват разходите за затопляне на студения въздуха през зимата чрез прехвърляне на топлина и / или влагата от изхвърляния топъл въздух към подавания студен пресен въздух. През лятото става точно обратното, изхвърляния хладен въздух отнема част от топлината на подавания топъл пресен външен въздух.
Има два вида системи за възстановяване на енергия:

Рекуперативни системи (HRV) и регенеративни системи (ERV).
HRV системите представляват най - вече пластинчат топлообменник през отделните части, на който минават двата въздушни потока, тук има само обмяна на топлина от по топлия въздух към по- студения.
ERV работят по подобен начин на HRV, с изключение на това, че при системите позволяват предаване и на част от влагата на по-влажния въздушен поток (обикновено на въздуха в затворени помещения през зимата и на външния въздух през лятото) към потока с по-ниско влагосъдържание.
Освен оползотворяване на част от отпадната топлина и дори на част от влагата във въздуха, чрез който и да е от изброените типове системи ( с изключение на системите изхвърлящи отработен въздух), има възможност за филтриране на въздуха като по този начин се осигурява чиста и здравословна за пребиваване среда.


« Назад към всички публикации